skip to Main Content

Paslaugų teikimo svetainėje sąlygos

Paslaugų teikimo svetainėje sąlygos

Šios sąlygos apibrėžia naudojimosi Svetaine Employment.lt (toliau – Svetainė) sąlygas, taip pat Vartotojų teises, pareigas, atsakomybę ir kitas nuostatas (toliau – Taisyklės). Prieš naudodamasis Employment.lt sistema ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir suprasti šias Sąlygas.

Šios Taisyklės nėra skirtos riboti ar kaip nors neturėtų būti aiškinamos kaip ribojančios vartotojų teises pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Employment.lt paslaugomis gali naudotis tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą gali sudaryti atitinkamas sutartis. Vartotojai šių Sąlygų kontekste yra bet kurie Svetainės naudotojai (toliau – Vartotojas).

Jei turite papildomų klausimų dėl šių Sąlygų, employment.lt darbuotojai mielai atsakys į visus klausimus: tel. +370 68687811, el. paštas info@employment.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad šias Taisykles Bendrovė gali vienašališkai pakeisti be išankstinio įspėjimo. Todėl rekomenduojame Vartotojui periodiškai patikrinti šias Taisykles.

Svetainės taisyklių taikymas ir aiškinimas.
1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Royal Silk Road“ (juridinio asmens kodas 306100003, adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@employment.lt) (toliau Employment.lt) ), kuriai teisėtai priklauso svetainė Employment.lt , taip pat Vartotojas, susijęs su naudojimosi svetaine tvarka.

1.2. Naudodamasis svetaine ir pasirinkdamas Employment.lt paslaugas vartotojas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę rinktis ir pirkti Employment.lt paslaugas.

1.3. Svetainės naudojimas šių Sąlygų kontekste apima bet kokių veiksmų atlikimą, kai Vartotojas prisijungia prie Svetainės. Šių Sąlygų kontekste paslaugos apima bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos Vartotojas gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomos teisinės informacijos paiešką, prekių ir paslaugų pasirinkimą, paslaugų užsakymą ir apmokėjimą už jas, klausimų rašymą, atsiliepimus ir komentarus, bet kokios informacijos ar duomenų siuntimą ar gavimą („Paslaugos“). Vartotojas, naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis bet kokiu būdu ir forma, įsipareigoja besąlygiškai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, tačiau naudojasi employment.lt sistema ir Paslaugomis, UAB „Royal Silk Road“ neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui dėl šio Vartotojo veiksmai. Vartotojas, nesutinkantis su šiomis sąlygomis, neturi teisės naudotis jokiomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

1.4. Be šių Sąlygų, Vartotojo ir Employment.lt santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir Svetainėje pateikta Privatumo politika.

1.5. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata yra neteisėta arba dėl kokios nors priežasties visiškai ar iš dalies tampa negaliojančia, likusios Sąlygų nuostatos negalioja.

Bendrosios sąlygos
2.1. Employment.lt vartotojams suteikia virtualią erdvę, t.y. Svetainė, kurioje vartotojai turi galimybę rasti norimą paslaugą ar prekę, taip pat užsisakyti ir už ją sumokėti svetainėje.

2.2. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Employment.lt turi būti siunčiami elektroninėmis priemonėmis šiose Taisyklėse arba Svetainėje nurodytais adresais (jei nenurodyta kitaip).

2.3. Vartotojas susipažįsta su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis, pažymėdamas: „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis“.

UAB Royal Silk Road

Esame profesionalų komanda, moderniai žiūrime į darbo rinką ir siūlome efektyviausius personalo valdymo sprendimus, atitinkančius šiuolaikines darbo rinkos tendencijas.

Paslaugų teikimo svetainėje sąlygos
Privatumo politika

Įmonės kodas: 306100003
Adresas:
Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, LT-09308
Darbo laikas: Pr. – Pn.: nuo 8:00 iki 17:00

UAB Royal Silk Road

Esame profesionalų komanda, moderniai žiūrime į darbo rinką ir siūlome efektyviausius personalo valdymo sprendimus, atitinkančius šiuolaikines darbo rinkos tendencijas.

Paslaugų teikimo svetainėje sąlygos
Privatumo politika

Įmonės kodas: 306100003

Konstitucijos pr. 12, Vilnius
Lietuva, LT-09308

Pr. – Pn.: nuo 8:00 iki 17:00

© 2010 -2024 Visos teisės saugomos. employment.lt

Back To Top